Seminář v Senátu

By | 27.6.2017

ÚSTAVNĚ – PRÁVNÍ VÝBOR ve spolupráci s VYSOKOU ŠKOLOU KARLOVY VARY, o.p.s. a pod záštitou senátora Miroslava Nenutila, pořádal odborný seminář na téma – „Vybrané pasáže Nového občanského zákoníku v praxi“, který se uskutečnil v úterý 10. listopadu 2015 od 10 hodin, v prostorách Frýdlantského sálu ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu ČR.

Seminář zahájil senátor Miroslav Nenutil

Prvním vystupujícím byl JUDr. Václav Bednář z Vysoké školy Karlovy Vary

Účastníci semináře

Druhým přednášejícím byl JUDr. Jindřich Psutka z Vysoké školy Karlovy Vary

JUDr. Dagmar Mikolášová vystoupila s příspěvkem na téma Omezení svéprávnosti

Účastníci semináře

Za ministerstvo spravedlnosti vystoupil vedoucí oddělení civilního práva Mgr. Sosna

Závěrečná diskuae

Závěrečné slovo rektorky Dany Roubínkové