Kontaktní informace kvestorátu VŠKV

Kvestor
Mgr. Vladimír Macháček, Ph.D., LL.M.
2. patro, místnost č. 207 (budova VCKV)
Tel:  +420 353 301 049
Email: kvestor@vskv.cz

Zástupkyně kvestora
Ing. Zuzana Matějíčková
2. patro, místnost č. 207 (budova VCKV)
Tel: +420 353 301 049
Email: zuzanamatejickova@vskv.cz

Asistentka kvestora
Simona Vránova
2. patro, místnost č. 213 (budova VCKV)
Tel:  +420 353 301 050
Email: simonavranova@vskv.cz

Personalistka
Iva Kadilaková
1. patro, místnost č. 108 (budova VCKV)
Tel: +420 353 301 017
Email: ivakadilakova@vskv.cz