Informace pro studenty prezenčního a kombinovaného studia

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (VŠKV) s ohledem na ukončení své akademické činnosti ke dni 31. 8. 2016 zajistila po vzájemné dohodě s Vysokou školou finanční a správní, z. ú. (VŠFS) a v souladu s § 86, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, možnost studentům VŠKV pokračovat ve studiu na VŠFS za obdobných podmínek.

Informace o podmínkách pokračování studia stávajících studentů VŠKV na VŠFS od ak. roku 2016/2017 je možno získat prostřednictvím:

  • IS Moggis,
  • vedoucí studijního oddělení VŠKV: Petra Kolitschová tel. +420 353 301 011/12, e-mail: studijni@vskv.cz
  • vedoucího studijního střediska VŠFS v Karlových Varech: Ing. Josef Švec tel.: + 420 476 707 722, e-mail: josef.svec@vsfs.cz
  • www.vsfs.cz

Přihlášky k přestupu ke studiu na VŠFS je možné podávat již nyní.

Vysoká škola finanční a správní, z. ú., otevírá od 1. září 2016 svoje Studijní středisko v Karlových Varech (více). Vedle dlouholeté tradice a osvědčené kvality VŠFS nabízí i řadu moderních navazujících magisterských oborů, které můžete od září letošního roku nově studovat i v Karlových Varech!

Přihlášky k magisterskému studiu na VŠFS je možné podávat již nyní.

Navazující magisterské obory:

  • Bezpečnostně právní studia
  • Kriminalisticko právní specializace
  • Právní aspekty podnikání
  • Právní aspekty veřejné správy
  • Veřejná správa