Studium práva – základní informace

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (VŠKV) má právní formu obecně prospěšné společnosti, jejím zřizovatelem je Karlovarský vzdělávací institut, s.r.o. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 32.

Škola uskutečňuje svou činnost:

 1. V Karlových Varech, v místě svého sídla:
  VŠKV – Výukové centrum Karlovy Vary (VCKV)
 2. V Praze, v místě detašovaného pracoviště rovnocenného s místem sídla:
  VŠKV – Výukové centrum Praha (VCPH)
 3. V Rumburku, v místě specializovaného pracoviště Univerzity třetího věku:
  VŠKV – Výukové centrum Rumburk (VCRM)

Součástí VŠKV jsou, na základě zákona o vysokých školách a Statutu VŠKV i vědecké ústavy:

 1. Ústav celoživotního vzdělávání (ÚCŽV),
 2. Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín (ÚKFD), a
 3. Ústav pro prevenci negativních jevů ve společnosti (ÚPNJ).