Systém řízení kvality VŠKV – ISO 9001

ISO (International Organization for Standardization) je mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem.

Norma ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements stanovuje požadavky na systém řízení kvality v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů, a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování.

Požadavky normy jsou aplikovatelné v organizaci jakéhokoliv typu a velikosti. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity pro získání zpětné vazby. Samotná norma ISO 9001 má svůj původ ve Velké Británii (80. léta 20. století), odkud se rozšířila po celé Evropě a vytvořila tradici ověřování jejího plnění nezávislými certifikačními společnostmi.

ISO 9001:2008 je zavedena v ČSN EN ISO 9001:2009 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky:

  • K normě byla v červenci 2009 vydána oprava Technical Corrigendum 1, která opravuje chyby v příloze A a v příloze B. Zavedena v ČSN EN ISO 9001 Oprava 1:2010-05.
  • V červenci 2009 byla vydána ISO 9001:2009 Corrected version, která zahrnuje Technical Corrigendum 1.
  • Zavedena v ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky.

Efektivní fungování organizace je podmíněno identifikací vzájemně propojených činností, kdy na sebe navazují jednotlivé procesy; ty byly na VŠKV identifikovány, od roku 2010 jsou postupně dokumentovány a jsou obsahem základní dokumentace – Příručky systému managementu kvality, včetně zdokumentování pracovních postupů potřebných pro řízení VŠKV.

Procesní přístup managementu zahrnuje administrativní, řídící, pedagogické procesy a procesy zahrnující měření, analýzu a trvalé zlepšování systému řízení kvality. V průběhu přípravné fáze bylo realizováno přezkoumání stavu systému řízení kvality pomocí Interních auditů, které poskytly přehled o připravenosti VŠKV na certifikační audit. Průběžně jsou od roku 2010 každoročně vyhodnocovány Cíle kvality a jsou přijímána opatření vedoucí ke zlepšení systému řízení.