Poplatky za studium na vysoké škole

Poplatky spojené se studiem

Provádění plateb spojených se studiem:

  1. převodem nebo vkladem na účet: č. ú. 27-5619700257/0100, KB Karlovy Vary, VŽDY NUTNO UVÉST: variabilní symbol = identifikační číslo studenta (IDČ).
  2. VÝJIMEČNĚ: platba v hotovosti na pokladně:

Školné studujících:

Ročník Školné za semestr v Kč
1.PS 23.500,-
2.PS 23.500,-
3.PS 23.000,-
I.KS 18.000,-
II.KS 18.000,-
III.KS 18.000,-
IV.KS 18.000,-