Studijní a zkušební řád Vysoké školy Karlovy Vary

Stávající znění.pdf

Vedení školy připravuje nové znění Studijního a zkušebního řádu v souladu se zákonem číslo 111/1998 sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších přepisů