Věda, výzkum, tvůrčí činnost

Vědecká a výzkumná práce kateder a ústavů VŠKV se uskutečňuje v souladu s koncepcí a strategií rozvoje školy, konkretizovaných zejména v dokumentech:

  • Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠKV a jeho aktualizace,
  • Institucionální výzkumný projekt VŠKV.

Konference a semináře

Nový obšanský zákoník

Právnická němčina

Kurzy nového občanského zákoníku a právnické němčiny

Nejnovější metody primárního zajištění místa zásahu