Knihovna Vysoké školy Karlovy Vary

Knihovna Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. (dále jen „knihovna VŠKV“) plní svou činnost ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2005 je knihovna VŠKV na základě Osvědčení o evidenci knihovny s evidenčním číslem 6166/2005, zapsána v evidenci knihoven Ministerstva kultury České republiky jako knihovna se specializovaným knihovním fondem.

Knihovna VŠKV slouží svým fondem a službami:

  • pedagogům
  • studentům denního a kombinovaného studia,
  • studentům celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku,
  • zaměstnancům,
  • širší veřejnosti.

Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů:

jsou stanovena Knihovním řádem VŠKV. Základní knihovnické a informační služby jsou poskytovány bezplatně, zpoplatnění vybraných druhů služeb je v souladu s § 4, zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Ceník poplatků a placených služeb knihovny je přílohou Knihovního řádu VŠKV.

Provoz a otevírací doba knihovny

Kontaktní informace knihovny