Harmonogram akademického roku

Akademický rok trvá od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Harmonogram byl schválen v souladu s vnitřními přepisy Akademickou radou.

Detailní rozpis harmonogramu ak. roku 2015/2016 bude pro studenty k dispozici i v IS Moggis.

Harmonogram Karlovy Vary

Harmonogram Praha