Univerzita třetího věku (UTV)

Univerzita třetího věku je jedním z programů celoživotního vzdělávání vyhlašovaným Ústavem celoživotního vzdělávání a je zaměřena zejména na zájmové vzdělávání (v souladu s Částí druhou čl. 2 odst. 1 Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s.).

Studium:

  • akceptuje sociální roli seniorů,
  • délka studia je 3 roky (6 semestrů)
  • výuka je organizována po semestrech
  • výuka probíhá formou přednášek, které se konají 1x v týdnu v Aule VŠKV,
  • je zabezpečeno renomovanými přednášejícími (vyučující VŠKV).

Zakončení studia:

slavnostním předáním Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku na základě absolvování stanoveného rozsahu studia.

Informace a dotazy:

  • můžete volat na telefonní číslo: + 420 353 301 021, paní Marcela Červencová
  • můžete psát na e-mailovou adresu: univerzita@vskv.cz

Návštěva Císařských lázní v Karlových Varech

  • Dne 3. 2. 2015 navštívili studenti Univerzity třetího věku Vysoké školy Karlovy Vary v rámci výuky historickou budovu Císařské lázně. Reprezentativní lázeňská budova v soudobém módním architektonickém slohu byla vystavěna v letech 1893 – 1895 podle projektu slavných vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera.
  • Ve spolupráci s VŠKV pořádala Poslanecká sněmovna ČR dne 2. 6. 2015 odborný seminář Vyhodnocení zákona o obětech trestných činů a představení návrhu novely zákona pod záštitou Ústavně právního výboru PS.