Leonardo da Vinci

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. se v roce 2011 úspěšně zapojila do programu Leonardo da Vinci – mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce.

V rámci dvouletého projektu – srpen 2011 až únor 2013, bylo vysláno 7 stážistů  – absolventů bakalářského studia VŠKV na 12-ti týdenní stáž do Velké Británie.

Čtyři stážisté VŠKV byli umístěny na praxi u soudních dvorů ve městech Plymouth (Plymouth Combined Court a Plymouth Magistrates‘ Court), tři stážistky získali praxi ve třech různých institucích/firmách (Portsmouth City Council, Stafford Rhodes Group of Companies Ltd., Quattro Foods Limited/Charity Shop) ve městě Portsmouth.

Všichni zúčastnění stážisté si během 12-ti týdenní stáže prohloubili své odborné profesní znalosti a dovednosti, zvýšili své kompetence a osvojili si schopnost pracovat v mezinárodním prostředí. Seznámili se s novými pracovními postupy a současně si zlepšili a rozvinuli své jazykové dovednosti získané studiem právnické angličtiny na VŠKV. Profesní kontakty, které stážisté navázali, budou dále rozvíjet ve svém osobním i profesním životě.

Účastníci zahraniční stáže získali od hostitelské instituce osvědčení – Certifikát o absolvování odborné stáže a certifikát EUROPASS, který je nyní součástí jejich profesního životopisu absolventů vysokoškolského vzdělání.

Vzhledem k velmi dobrým referencím našich stážistů, zejména od soudního dvora ve městě Plymouth, budeme ve vzájemné spolupráci se soudními dvory ve městě Plymouth pokračovat v rámci programu Erasmus, do kterého se Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. zapojila v červenci 2012: první studenti vyjedou na stáž již v akademickém roce 2013/2014.

Soudní dvory ve městě Plymouth – Velká Británie

VŠKV obdržela certifikát za úspěšnou realizaci projektu programu Leonardo da Vinci s názvem „Z teorie do praxe“ v období 2007-2013.

Kontakt:

Bc. Libuše Hánová

manažer rozvoje a mezinárodních vztahů VŠKV

Tel.: +420 353 301 048

Email: libusehanova@vskv.cz

Bc. Marek Schade

koordinátor projektů a mezinárodních vztahů VŠKV

Tel.: +420 353 301 048

Email: marekschade@vskv.cz