Nabídka kurzů a slev pro absolventy VŠKV

Registrovaní členové naší absolventské sítě získávají možnost zapsat se prostřednictvím Informačního systému školy na kterýkoliv z předmětů vypsaných a vyučovaných na VŠKV v rámci všech akreditovaných studijních oborů. Studium probíhá v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v rámci celoživotního vzdělávání. V případě, že se účastník studia rozhodne předmět zakončit zápočtem či zkouškou, získá Osvědčení o absolvování předmětu s uvedeným počtem získaných kreditů ECTS, které se jim započítají do postgraduálního vysokoškolského vzdělávání. Pokud předmět nezakončí zápočtem ani zkouškou, získá Osvědčení o absolvování předmětu bez kreditové dotace.

Výše poplatku za absolvování předmětu se odvíjí od jeho kreditové hodnoty, tj. od počtu kreditů ECTS, kterým je každý předmět vyučovaný na VŠKV v rámci akreditovaných studijních oborů dotován. Kreditová hodnota předmětu odpovídá objemu studijní aktivity nutné k jeho absolvování, kdy jeden kredit ECTS představuje 25 až 30 hodin studijní zátěže, tj. vlastní aktivity účastníka studia. Celková studijní zátěž za studium v bakalářském studijním programu odpovídá hodnotě 180 kreditů. Cena kreditu ECTS, kterou zaplatí student prezenční nebo kombinované formy studia, tudíž odpovídá jedné stoosmdesátině celkové ceny studia, tj. 767 Kč.

Absolventi VŠKV registrací do Informačního systému získávají nárok na výraznou slevu. Cena účtovaná za jeden kredit ECTS členům naší absolventské sítě je pouhých 500 Kč.

Počet kreditů ECTS, kterými je předmět dotován Cena předmětu před slevou Cena předmětu po slevě
 2 ECTS 1534 Kč 1000 Kč
 3 ECTS 2301 Kč 1500 Kč
 4 ECTS 3068 Kč 2000 Kč
 5 ECTS  3835 Kč 2500 Kč
 6 ECTS 4602 Kč 3000Kč