Aktuality týkající se absolventů univerzity

V pondělí 20. února 2012 prezident České republiky Václav Klaus podepsal nový občanský zákoník, a tím uzavřel legislativní proces jeho vytváření. 22. března 2012 byl občanský zákoník pod číslem 89/2012 publikován v 33. částce Sbírky zákonů, čímž vešel v platnost. Účinnosti nabude dnem 1. ledna 2014, aby odborná i laická veřejnost měla dostatek času se s jeho zněním seznámit.

Nový občanský zákoník znamená definitivní odklon od komunistického práva a příklon k modernímu právu evropskému. Občanský zákoník přináší řadu nových institutů, nově definuje instituty stávající, zasahuje do řady oblastí běžného lidského života. Povědomí o novém občanském zákoníku by proto měli získat nejen odborníci, ale i laická veřejnost.

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. je první vysokou školou, která výuku nového občanského zákoníku nabídla svým studentům již v akademickém roce 2011/2012. Přednášky pro předmět „Nový občanský zákoník“ přednesli členové rekodifikační komise a pracovních skupin, kteří se na tvorbě nového občanského zákoníku podíleli. V následujícím roce bude předmět nabídnut nejen studentům, ale i účastníkům celoživotního vzdělávání. Pro širokou veřejnost pak budou uspořádány další vzdělávací akce.