Promoce absolventů vysoké školy

Harmonogram slavnostní promoce VŠKV

Místo a termín konání:

Slavnostní sál Grandhotelu PUPP – 21. 6. 2016

Harmonogram obřadů:

09.00 – 09.15 prezence I. skupina – Promoce prezenčního studia Karlovy Vary a Praha

09.15 – 09.45 nácvik I. skupina

09.45 – 10.00 vstup rodičů a hostů do sálu

10.00 – 11.00 promoční obřad I. skupina

11.00 – 11.15 prezence II. skupina – Promoce kombinovaného studia Karlovy Vary a Praha

11.15 – 11.45 vstup rodičů a hostů do sálu

11.45 – 12.00 vstup rodičů a hostů do sálu

12.00 – 13.00 promoční obřad II. skupina

13.45 – 14.30 prezence a nácvik III. skupina – Promoce Univerzity třetího věku Rumburk

14.20 – 14.30 vstup hostů do sálu

14.30 – 15.00 promoční obřad III. skupina

Vstup rodičů, hostů a širší veřejnosti do Slavnostního sálu bude umožněn vždy až před vlastním  promočním obřadem.

Pro absolventy, rodiče a hosty bude po dobu trvání  promoce, tj. 9.00 -15.30 hod. k dispozici šatna v předsálí.

Kontakty do místa konání:

Tel. recepce GH PUPP: +420 353 109 111

Internetové stránky: www.pupp.cz

GPS pozice GH PUPP: 50.2200211N, 12.8785617E

Organizační zajištění promocí absolventů VŠKV:

I. a II. skupina:

Petra Kolitschová, vedoucí studijního oddělení

Tel.: +420 353 301 011

E-mail: studijni@vskv.cz

III. skupina:

Marcela Červencová, asistentka ředitele Ústavu celoživotního vzdělávání

Tel.: +420 353 301 021

E-mail: sekretariat@vskv.cz

Organizační pokyny

Fotografie z promocí