Imatrikulace studentů Vysoké školy Karlovy Vary

Harmonogram slavnostní imatrikulace VŠKV

Místo a termín konání:

Slavnostní sál Grandhotelu PUPP – 6. 10. 2015.

Harmonogram obřadu:

09.00 – 09.15

prezence studentů – Imatrikulace prezenčního a kombinovaného studia Výukového centra Karlovy Vary a Výukového centra Praha

09.15 – 09.45

nácvik Imatrikulace

09.45 – 10.00

vstup rodičů a hostů do sálu

10.00 – 11.00

obřad Imatrikulace

Vstup rodičů, hostů a širší veřejnosti do Slavnostního sálu bude umožněn až před vlastním imatrikulačním  obřadem.

Pro studenty, absolventy, rodiče a hosty bude po dobu trvání imatrikulace, tj. 9.00 -13.00 hod. k dispozici šatna v předsálí.

Kontakty do místa konání:

Tel. recepce GH PUPP: +420 353 109 111

Internetové stránky: www.pupp.cz

GPS pozice GH PUPP: N 50°13´12.076´´ E 12°52´42.822´´

Organizační zajištění imatrikulací studentů VŠKV:

Iva Kadilaková , asistentka kateder

Tel.: +420 353 301 012

Email: ivakadilakova@vskv.cz

Organizační pokyny

Fotografie z imatrikulací