Mezinárodní stáž v rámci programu Leonardo da Vinci

VŠKV se v roce 2011 úspěšně zapojila do programu Leonardo da Vinci – mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce.

V rámci dvouletého projektu – září 2011 a 2012, budou stážisté/absolventi bakalářského studia vysláni na 12-ti týdenní stáž do Velké Británie. Stážisté VŠKV budou umístěny na praxi u soudních dvorů ve městech Plymouth a Barnstaple (Plymouth Combined Court a Plymouth Magistrates‘ Court a Barnstaple County Court), kde si prohloubí své odborné profesní znalosti a dovednosti, zvýší své kompetence a osvojí si schopnost pracovat v mezinárodním prostředí. Seznámí se s novými pracovními postupy a současně si zlepší a rozvinou své jazykové dovednosti získané studiem na VŠKV. Společně s tím naváží profesní kontakty v rámci Evropské Unie. Nabyté praktické dovednosti a teoretické vědomosti jim zlepší jejich konkurenceschopnost na tuzemském i zahraničním trhu práce a posílí partnerství mezi členskými státy EU.

Účastníci zahraniční stáže získají od hostitelské instituce osvědčení – Certifikát o absolvování odborné stáže, certifikát – EUROPASS a hodnotící formulář s uvedením úkolů, které stážista plnil a v jakém sektoru.

Certifikáty se stanou součástí profesního životopisu absolventů, čímž se posílí jejich pozice v rámci pracovního trhu.