Informace pro absolventy studia práv

Být naším absolventem se vyplatí!

Od svého založení v roce 1999 VŠKV vychovala již   téměř  dva tisíce úspěšných absolventů/absolventek. Pokud jste  jedním/jednou z nich, využijte této příležitosti a začleňte se do nově vznikající   absolventské sociální sítě. Stačí se jen zaregistrovat do informačního systému školy – IS Moggis. Bližší informace k registraci naleznete zde.

Členství v absolventské síti Vám přinese řadu výhod. Usnadní Vám navázání ztracených kontaktů se spolužáky ze studií. Udrží Vás ve spojení s akademickým prostředím, ze kterého jste vzešli. Umožní Vám zapsat se do programu celoživotního vzdělávání a s výraznou slevou absolvovat předměty vyučované na VŠKV v rámci akreditovaných studijních oborů. Dostane Vás do kontaktu s aktuálním zněním novelizovaných zákonů a zajistí Vám splnění nezbytného předpokladu pro nepřetržitý profesní růst. Členství v absolventské síti Vám poskytne přístup i na další vzdělávací akce pořádané VŠKV, zprostředkuje Vám aktuální nabídku zaměstnání a otevře dveře do knihovny. Registrovaným absolventům, kteří projeví zájem o spolupráci s VŠKV, nabídne aktivní účast na výzkumných projektech a ve výuce, a to formou hostujících přednášek, konzultování bakalářských prací, mentorování studentských projektů. Čerstvým absolventům umožní realizování zahraniční stáže v rámci programu Leonardo da Vinci.

Chcete-li přispět k rozvoji služeb, které VŠKV nabízí všem svým absolventům, vyplňte prosím i náš krátký anonymní dotazník.