Státní závěrečná zkouška (SZZk)

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky

Studium bakalářského studijního programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. (viz odst. 3, §45 zákona o vysokých školách)

Státní zkouška se koná před zkušební komisí; průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné (viz odst. 1, §53 zákona o vysokých školách).

Studenti VŠKV ve všech studijních oborech skládají státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je:

  1. Státní závěrečná zkouška I  – Obecný právní základ
  2. Státní závěrečná zkouška II – Obhajoba Bakalářské práce,

Státní závěrečná zkouška je ve svých nárocích i podmínkách totožná pro prezenční i kombinované studium.

Organizace a pravidla vykonání SZZk