Kontaktní informace sekretariátu VŠKV

Výukové centrum Karlovy Vary

Sekretariát rektora
Marcela Červencová, 2. patro, místnost č. 209 (VCKV)
Tel:  +420 353 301 021
Fax: +420 353 235 830
Email: sekretariat@vskv.cz

Asistent prorektora
Bc. Petr Oktábec, 2. patro, místnost č. 209 (VCKV)
Tel: +420 353 301 021
Fax: +420 353 235 830
Email: petroktabec@vskv.cz

Manažer rozvoje a mezinárodních vztahů
Bc. Libuše Hánová, 4. patro, místnost č. 409 (VCKV)
Tel:  +420 353 301 048
Fax: +420 353 235 830
Email: libusehanova@vskv.cz