Kontaktní informace ústavů VŠKV

Karlovy Vary a Praha

Asistentka Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín
Marcela Červencová, 2. patro, místnost č. 209 (budova VCKV)
Tel:  +420 353 301 021
Fax: +420 353 235 830
Email: sekretariat@vskv.cz

Asistentka Ústavu celoživotního vzdělávání
Marcela Červencová, 2. patro, místnost č. 209 (budova VCKV)
Tel:  +420 353 301 021
Fax: +420 353 235 830
Email: sekretariat@vskv.cz

Asistentka Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti
Marcela Červencová, 2. patro, místnost č. 209 (budova VCKV)
Tel:  +420 353 301 021
Fax: +420 353 235 830
Email: sekretariat@vskv.cz