Kontaktní informace správy informací VŠKV

IT specialista
Petr Juha
3. patro, místnost č. 304
Tel.: +420 353 301 032
petrjuha@vskv.cz

Správa databází
Tereza Kolmanová
přízemí, místnost č. 16
Tel.: +420 220 610 011
terezakolmanova@vskv.cz