Katedra cizích jazyků (KCIJ)

Vedoucí katedry

PhDr. Ingrid  Vichnarová

ingridvichnarova@vskv.cz

Zástupce vedoucí katedry

Mgr. Lucie Hanková

luciehankova@vskv.cz

Odborní asistenti

PhDr. Renata Herianová Bernatová

renataherianova@vskv.cz

PhDr. Michaela Prahlová

michaelaprahlova@vskv.cz

Klára Tschek, M.A.

klaratschek@vskv.cz

Asistenti

Mgr. Danka Samková

dankasamkova@vskv.cz

Mgr. Bc. Martina Schaferová

martinaschaferova@vskv.cz

Mgr. Jaroslava Štorkánová

jaroslavastorkanova@vskv.cz

Lektoři

Zuzana Bartošová

zuzananartosova@vskv.cz

Ing. Danuše Fuková

danusefukova@vskv.cz

Mgr. Dana Hájková

danahajkova@vskv.cz

Mgr. Lenka Chlebková

lenkachlebkova@vskv.cz

Rolf Kasten

rolfkasten@vskv.cz

Mgr. Naděžda Kolaříková

nadezdakolarikova@vskv.cz

Mgr. Eva Nováková

evanovakova@vskv.cz

Mgr. Jaroslava Vacková

jaroslavavackova@vskv.cz