Katedra ekonomie (KEKO)

Vedoucí katedry

Ing. Dana Roubínková, Ph.D.

danaroubinkova@vskv.cz

Zástupce vedoucí katedry

Ing. Helena Šuchmanová

helenasuchmanova@vskv.cz

Profesoři

prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

zbynekpitra@vskv.cz

Docenti

doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

jiridedina@vskv.cz

doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc.

jaroslavkrames@vskv.cz

doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

richardpapik@vskv.cz

doc. PhDr. Rudolf Vlasák

rudolfvlasak@vskv.cz

Odborní asistenti

Ing. Jiří Dědina, Ph.D.

jiridedina-ml@vskv.cz

Ing. Dana Roubínková, Ph.D.

danaroubinkova@vskv.cz

Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

luciesedmihradska@vskv.cz

Ing. Petr Stančík, Ph.D.

petrstancik@vskv.cz

Asistenti

Ing. Vít Fiala

vitfiala@vskv.cz

Ing. Pavel Končel

pavelkoncel@vskv.cz

Ing. Jaroslav Šibra

jaroslavsibra@vskv.cz

Ing. Helena Šuchmanová

helenasuchmanova@vskv.cz

Lektoři

Ing. Jan Kolář

jankolar@vskv.cz

Mgr. Magdalena Maturová

magdalenamaturova@vskv.cz

Ing. Vladimír Šuchman

vladimirsuchman@vskv.cz