Katedra správního práva a veřejné správy (KSPP)

Vedoucí katedry

doc. JUDr. Antonín Filák, CSc.

antoninfilak@vskv.cz

Docenti

doc. JUDr. Antonín Filák, CSc.

antoninfilak@vskv.cz

Odborní asistenti

JUDr. Petr Ibl, PhD.

petribl@vskv.cz

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

tomaslouda@vskv.cz

JUDr. et PhDr. Jan Malast

janmalast@vskv.cz

JUDr. Milan Samek, CSc.

milansamek@vskv.cz

Asistenti

JUDr. Miroslav Kárník

miroslavkarnik@vskv.cz

Mgr. Ilona Turková

ilonaturkova@vskv.cz

Lektoři

JUDr. Václav Havlík

vaclavhavlik@vskv.cz

JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

lubosjemelka@vskv.cz

JUDr. Jaroslav Kerbic

jaroslavkerbic@vskv.cz

Ing. Miroslav Kroft

miroslavkroft@vskv.cz