Katedra teorie práva a právní historie (KTEP)

Vedoucí katedry

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc.

josefmecl@vskv.cz

Profesoři

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc.

josefmecl@vskv.cz

prof. Dr. Dr. Vladimír Robert Matas, M.A., CSc.

vladimirrobertmatas@vskv.cz

Docenti

doc. JUDr. Miloslav Doležal, CSc.

miloslavdolezal@vskv.cz

Odborní asistenti

PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.

verajiraskova@vskv.cz

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

vilemknoll@vskv.cz

JUDr. et PhDr. Antonín Sýkora, Ph.D.

antoninsykora@vskv.cz

JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.

michalsejvl@vskv.cz

Asistenti

JUDr. Milan Telecký

milantelecky@vskv.cz

JUDr. Katarzyna Krzyžánková

katarzynakrzyzankova@vskv.cz

Lektoři

PhDr. Zdeněk Zbořil

zdenekzboril@vskv.cz