Katedra trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín (KTRP)

Vedoucí katedry

prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult.

viktorporada@vskv.cz

Vedoucí oddělení trestního práva

doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.

janchmelik@vskv.cz

Vedoucí oddělení kriminalistiky

doc. Ing. Roman Rak, Ph.D.

romanrak@vskv.cz

Vedoucí oddělení forenzních disciplín

doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

stanislavnecas@vskv.cz

Profesoři

prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult.

viktorporada@vskv.cz

prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

jiristraus@vskv.cz

Docenti

doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

eduardbruna@vskv.cz

doc. MUDr. Michal Dogoši, CSc.

michaldogosi@vskv.cz

doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.

janchmelik@vskv.cz

doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

stanislavnecas@vskv.cz

doc. Ing. Roman Rak, Ph.D.

romanrak@vskv.cz

Odborní asistenti

JUDr. Markéta Brunová, PhD.

marketabrunova@vskv.cz

PhDr. Michal Černík, Ph.D.

michalcernik@vskv.cz

JUDr. Petr Šedivý, PhD.

petrsedivy@vskv.cz

JUDr. František Vavera, Ph.D.

frantisekvavera@vskv.cz

Asistenti

JUDr. Kristýna Spurná

kristynaspurna@vskv.cz

Lektoři

PhDr. Hana Helclová

hanahelclova@vskv.cz

PhDr. Jiří Kalenda

jirikalenda@vskv.cz

JUDr. Jaroslav Puš

jaroslavpus@vskv.cz

Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica

zdenektomica@vskv.cz

JUDr. Renata Vesecká, PhD.

renatavesecka@vskv.cz

JUDr. Jaroslav Zámek

jaroslavzamek@vskv.cz