Katedra ústavního a mezinárodního práva (KÚMP)

Vedoucí katedry

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA

vladimirzoubek@vskv.cz

Zástupce vedoucího katedry

PhDr. Markéta Grečová

marketagrecova@vskv.cz

Docenti

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA

vladimirzoubek@vskv.cz

Odborní asistenti

JUDr. Ema Tomšová, Ph.D.

ematomsova@vskv.cz

JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

zuzanahorska@vskv.cz

Asistenti

PhDr. Markéta Grečová

marketagrecova@vskv.cz

Mgr. Tomáš Křivka

tomaskrivka@vskv.cz

Mgr. Petra Kudláčková

petrakudlackova@vskv.cz