Pedagogická rada Ústavu pro celoživotní vzdělávání

Členové z Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s.

doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

doc. PhDr. Soňa Dorotíková, DrSc.

prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult.

doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

JUDr. Jaroslav Puš

Ing. Dana Roubínková, Ph.D.

PhDr. Ingrid Vichnarová

Externí členové

Naděžda Domecká (Krajský úřad Karlovarského kraje)

Helena Payerová (Magistrát města Karlovy Vary)

Bc. Marcel Vlasák (Městská policie Karlovy Vary)