Vysokoškolský průkaz studenta s licencí ISIC

Studentům prezenčního studia Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. je vystaven kombinovaný mezinárodní identifikační průkaz studenta ISIC karta.

Základní funkce karty ISIC:

  • průkaz je jediným mezinárodně uznávaným identifikačním průkazem studenta (ISIC),
  • průkaz plní funkci identifikačního průkazu studenta dle §57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
  • průkaz umožňuje vizuální identifikaci v rámci školy i mimo ni (prokázání statusu studenta),
  • karta slouží jako čip pro vstup do budovy VŠKV.

Navíc karta ISIC poskytuje pro jejího držitele množství slev a výhod po celém světě:

  • slevy při cestování (letenky, autovusové lístky a vlakové lístky),
  • slevy na vstupné do světově proslulých kulturně-historických památek,
  • slevy na vstupné na zábavu a sport,
  • slevy při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách,
  • plus další slevy a výhody při nákupech, stravování a vzdělávání.

Databáze poskytovatelů slev dostupná z www.isic.cz

Náklady spojené s vydáním karty a zabezpečením její platnosti po dobu studia:

VYDÁNÍ KARTY: Cena za průkaz je prostřednictvím Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. pro studenty zvýhodněna na 260,- Kč namísto obvyklých 300,- Kč.

REVALIDACE: Cena revalidační známky je 150,- Kč.

Vydávání, platnost a prodlužování platnosti průkazu:

VYDÁVÁNÍ: při zápisu do prvního ročníku obdrží student formulář žádosti o kartu, samotný průkaz bude studentovi vydán následně (cca do 3-4 týdnů po zápisu) prostřednictvím pověřené osoby školy.

PLATNOST: karta ISIC je vydávána na celou dobu studia, její platnost při vydání je pro období září – prosinec (následujícího roku). Na kartě je uvedena vizuálně její platnost a unikátní číslo. Při ukončení studia karta pozbývá platnosti.

PRODLUŽOVÁNÍ PLATNOSTI (REVALIDACE): systém prodlužování platnosti je řešen prostřednictvím zakoupení revalidační známky bez nutnosti vyřizování všech formalit potřebných k vystavení nové karty ISIC. Revalidační známka ISIC má podobu samodestruktivní holografické samolepky aplikované do vyhrazeného pole na zadní straně již vydané karty.

Osoba pověřená oblastí provozu ISIC karet:

Petra Kolitschová,

Tel.: +420 353 301 012

Email: petrakolitschova@vskv.cz