Nejnovější metody primárního zajištění místa zásahu

S ohledem na úspěch projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa zásahu, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a schváleného v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který jsme realizovali na naší vysoké škole, jsme pro Vás připravili pokračování kurzů Nejnovější metody primárního zajištění místa zásahu. Tento vzdělávací program je určen pro profesionály, kteří se dostávají na místo zásahu a kteří zasahují při běžných i mimořádných událostech nebo se stávají součástí krizové intervence. Odborným garantem projektu je doc. Ing. Roman Rak, Ph.D., vedoucí oddělení kriminalistiky Katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s.

Vzdělávací program sestává ze dvou na sebe navazujících modulů:

  • Teoretický modul – 14 vyučovacích hodin ve dvou dnech. Teoretický modul zahrnuje přednášky včetně diskuzí z oblasti kriminalistiky, trestního a správního práva, forenzní psychologie, krizové intervence a managementu bezpečnosti.
  • Praktický modul – 18 vyučovacích hodin ve třech dnech. Praktický výcvik zahrnuje konkrétní činnosti na připraveném místě zásahu a vyhodnocení situace na místě zásahů.

Absolvováním vzdělávacích modulů získají účastníci znalosti, které jim pomohou lépe provádět prvotní úkony na místě zásahu a zároveň implementovat do své práce a dále předávat nejnovější poznatky z oblasti kriminalistiky, trestního a správního práva, forenzní psychologie, krizové intervence a managementu bezpečnosti na základě pochopení a osvojení si multidisciplinárního přístupu k úkonům na místě zásahu.

Kurzy jsou určeny záchranářům, hasičům, pracovníkům horské služby, strážníkům, pracovníkům soukromých bezpečnostních služeb a psychologům, kteří svou práci vykonávají v Karlovarském kraji.

Kurzy budou probíhat v prostorách Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s., T. G. Masaryka 3, v Karlových Varech (budova vedle hlavní pošty) a na modelovém místě zásahu, v červnu 2016, od 9 do 16 hodin.

Úspěšným absolventům bude v závěru předáno ceninové osvědčení.

V případě zájmu či dotazů kontaktujte doc. Ing. Romana Raka, Ph.D., vedoucího oddělení kriminalistiky Katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín a odborného garanta projektu: romanrak@vskv.cz nebo Ing. Helenu Šuchmanovou, projektového manažera projektu: helenasuchmanova@vskv.cz.

Projekt Nejnovější metody primárního zajištění místa zásahu r. č. CZ.1.07/3.2.12/05.0008 byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.