Němčina pro advokátní a soudní praxi

V říjnu 2013 zahájila Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. realizaci projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky „Němčina pro advokátní a soudní praxi“, který byl schválen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je dlouhodobé zvyšování jazykové vybavenosti odborníků pracujících v Karlovarském kraji v oblasti práva.

Od září 2014 do ledna 2015 v prostorách VŠKV proběhlo pilotní ověření nově vytvořených kurzů. Jelikož je projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, bylo pilotní ověření kurzů pro účastníky bezplatné. Účastníci získali „na míru šité“ tištěné výukové materiály a přístup do e-learningové platformy s celou řadou rozšiřujících cvičení, textů a videí. Pilotní ověření kurzů bylo koncipováno pro 8 účastníků v každé pokročilosti.

V současné době odborný garant s lektorkami provádějí poslední úpravy vytvořených výukových materiálů, a to jak na základě zpětné vazby od účastníků pilotního ověření projektu, tak na základě vlastních postřehů a poznatků z průběhu výuky. Výsledkem jsou kvalitní, moderní a efektivní kurzy odborného německého jazyka, které budou od září 2015 zařazeny do stálé nabídky VŠKV, a to již formou placených kurzů určených odborné veřejnosti a realizovaných v rámci Ústavu celoživotního vzdělávání.

Kurzy jsou obsahově zaměřeny na stěžejní právní odvětví s akcentem na právnickou terminologii – právo občanské, včetně věcného, závazkového a rodinného, korporátní právo, pracovní právo, právo Evropské unie (vztah vnitrostátního práva a práva EU, judikáty Evropského soudu), právo trestní atd.

Kurzy jsou určeny advokátům, advokátním koncipientům, soudcům, asistentům soudců, státním zástupcům, podnikovým právníkům, vyšším státním úředníkům a justičním čekatelům, kteří svou práci vykonávají v Karlovarském kraji a kteří se při své práci dostávají do kontaktu s německy hovořící klientelou.

V případě zájmu či dotazů kontaktujte PhDr. Ingrid Vichnarovou, vedoucí Katedry cizích jazyků VŠKV a odborného garanta projektu: ingridvichnarova@vskv.cz.