Studentské praxe na VŠKV i u Policie ČR

By | 28.6.2017

Studenti Vysoké školy Karlovy Vary mají možnost čerpat nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti v rámci praxí. Studenti vykonávají povinné odborné praxe zejména v advokátních, notářských, účetních, exekutorských úřadech, na krajských, městských, obecních úřadech či magistrátech, katastrálních úřadech, soudech, úřadech práce, hasičů nebo vězeňské služby. Praktická výuka je realizována také mimo budovu školy, například na odděleních soudního lékařství (zejména pro studenty oboru kriminalisticko právní činnost), nebo exkurzemi na celních úřadech.

Nově se Vysoké škole Karlovy Vary podařilo ve spolupráci s Policií ČR zajistit účast studentů při provádění úkonů trestního řízení policejním orgánem, kdy se student VŠKV účastní domovní či osobní prohlídky jako osoba, která není na trestní věci zúčastněna ve smyslu § 85 odst. 2 trestního řádu. Tato praktická osobní účast studentů při provádění činností Policie ČR v terénu, zejména procesních úkonů, je pro studenty velmi přínosná a potřebná. Policejní orgán studentovi zajistí dopravu do místa, kde bude procesní úkon prováděn a zpět.