Akademická rada

Předseda akademické rady

prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. dr. h. c. mult.

(rektor VŠKV, vedoucí katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín VŠKV)

Členové akademické rady

Ing. Vít Fiala

(kvestor VŠKV)

doc. JUDr. Antonín Filák, CSc.

(vedoucí katedry správního práva a veřejné správy VŠKV)

plk. Ing. Václav Klemák

(ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje)

prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.

(vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.)

Ing. Petr Kulhánek

(primátor města Karlovy Vary)

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc.

(vedoucí katedry teorie práva a právní historie VŠKV)

Ing. Jana Michková

(ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o.)

doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

(prorektor pro rozvoj a vnější vztahy VŠKV, vedoucí oddělení forenzních disciplín katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín VŠKV)

prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

(prorektor pro strategii a řízení VŠKV)

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

(vedoucí katedry soukromého práva VŠKV)

Ing. Dana Roubínková, Ph.D.

(prorektor pro studium a řízení VŠKV, vedoucí katedry ekonomie VŠKV)

prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

(prorektor pro vědu a výzkum VŠKV)

Ing. Helena Šuchmanová

(ředitelka Ústavu celoživotního vzdělávání VŠKV, zástupce vedoucí katedry ekonomie VŠKV)

PhDr. Ingrid Vichnarová

(vedoucí katedry cizích jazyků VŠKV)