Vysokoškolský průkaz studenta s licencí ALIVE

Studentům kombinovaného studia Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. je vystaven identifikační průkaz studenta – ALIVE karta s národní platností (studenti kombinovaného studia či jiné neprezenční formy studia mají omezený nárok na průkazy ISIC).

Základní funkce karty ALIVE:

  • průkaz plní funkci identifikačního průkazu studenta dle §57 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách,
  • karta umožňuje vizuální identifikaci v rámci školy i momo ni (prokázání statusu studenta),
  • karta slouží jako čip pro vstup do budovy VŠKV.

Navíc karta ALIVE umožňuje uplatnit slevy u vybraných obchodníků v rámci celé ČR:

  • slevy získáte na více než 1100 místech (stav k 1. 10. 2010),
  • slevy na vstupném na kulturní akce,
  • slevy na pojištění,
  • slevy v restauračních zařízeních, kavárnách,
  • slevy ve sportovních obchodech, plus další slevy a výhody při nákupech.

Databáze poskytovatelů slev dostupná z www.alivekarta.cz/slevy

Náklady spojené s vydáním karty a zabezpečením její platnosti po dobu studia:

VYDÁNÍ KARTY: Cena za průkaz je prostřednictvím Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. pro studenty zvýhodněna na 260,- Kč namísto obvyklých 300,- Kč.

REVALIDACE: Cena revalidační známky je 150,- Kč.

Vydávání, platnost a prodlužování platnosti průkazu:

VYDÁVÁNÍ: při zápisu do prvního ročníku obdrží student formulář žádosti o kartu, samotný průkaz bude studentovi vydán následně (cca do 3-4 týdnů po zápisu) prostřednictvím pověřené osoby školy.

PLATNOST: karta ALIVE je vydávána na celou dobu studia, její platnost při vydání je pro období září – prosinec (následujícího roku). Na kartě je uvedena vizuálně její platnost a unikátní číslo. Při ukončení studia karta pozbývá platnosti.

PRODLUŽOVÁNÍ PLATNOSTI (REVALIDACE): systém prodlužování platnosti je řešen prostřednictvím zakoupení revalidační známky bez nutnosti vyřizování všech formalit potřebných k vystavení nové karty ALIVE. Platnost při revalidaci je pro období leden – prosinec. Revalidaci je nutno řešit před koncem její platnosti, tj. koncem příslušného roku v souladu s vnitřními předpisy školy. Revalidační známka ALIVE má podobu samodestruktivní holografické samolepky aplikované do vyhrazeného pole na zadní straně již vydané karty.

Osoba pověřená oblastí provozu ALIVE karet:

Petra Kolitschová

Tel.: +420 353 301 012

Email: petrakolitschova@vskv.cz