Konference a semináře

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2013 – mezinárodní vědecká konference konaná 12. – 13. prosince 2013 v Podhájské na Slovensku. Spolupořadatelem byla i Vysoká škola Karlovy Vary, za kterou se aktivně zúčastnil rektor školy prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult.

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., je spolupořadatelem virtuální konference „Etické otázky socializácie, sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín“, která se uskutečnila 12. prosince 2013. Hlavním pořadatelem je SpoSoIntE, Trenčín, společnost pro sociální integraci v SR, dalšími spolupořadateli je Fakulta sociálnych študií Vysokej školy v Sládkovičove, Univerzita Jana Amose Komenského v Praze a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě.

Z konference je vydán sborník na adrese www.sposointe.eu. Jedním z jeho recenzentů je doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

Bezpečná Evropa 2013, Mapa Evropy – VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, o.p.s., ÚSTAV PRO PREVENCI NEGATIVNÍCH JEVŮ pořádala dne 25. listopadu 2013 u příležitosti 95. výročí vzniku samostatného československého státu mezinárodní vědeckou konferenci  „Bezpečná Evropa 2013“.

Význam ludského potenciálu v regionálnom rozvoji – mezinárodní vědecká konference na které se jako spolupořadatel podílela Vysoká škola Karlovy Vary. Tato konference se konala 21. – 22. listopadu 2013 v Podhájské na Slovensku.

Security Forum II – mezinárodní vědecká konference na které se jako spolupořadatel podílela na uskutečnění Vysoká škola Karlovy Vary, která se konala 8. – 9. listopadu 2013 v polském Krakowě. Za naši školu se aktivně zúčastnili prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. a doc. JUDr. Vladimír Zoubek,CSc.,LL.M.,MBA.

Seminář „Studuj-cestuj-pracuj“ Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. ve spolupráci s Eurocentrem Karlovy Vary, pořádala dne 30. října 2013 seminář k možnostem studia a práce v zahraničí, k seznámení se s právy občana v rámci EU, představení Evropské dobrovolné služby a portálu Vaše Evropa. Tisková zpráva

Stratégie bezpečnostnej politiky v 21. storočí – mezinárodní vědeckou konferenci pořádala ve dnech 24. – 25. října 2013 Univerzita ve Lvově na Ukrajině. Za naší školu, která byla spolupořadatelem se zúčastnili prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. a doc. JUDr. Vladimír Zoubek,CSc.,LL.M.,MBA.

První mezinárodní vědecko-metodická konference – bezpečnostní fórum „БЕЗОПАСНОСТЬ – ЕВРОПЕЙСКИЙ АСПЕКТ ИЗМЕРЕНИЯ“,  kterou    pořádalo    Ministerstvo školství a vědy    Ukrajiny  ve  dnech 12. – 14. června 2013  v  Oděsse.  Spolupořadatelem této konference byla i VŠKV zastoupená rektorem školy prof. JUDr. Ing. Viktorem Poradou, DrSc., dr. h. c. mult. a doc. JUDr. Vladimírem Zoubkem, CSc.

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet – katolická univerzita v Ružomberku pořádala ve dnech 21. a 22. března 2013 v Popradě v pořadí již šestý ročník mezinárodní vědecké konference.Jedním ze spolupořadatelů konference je i Vysoká škola Karlovy Vary.

Den vědy a výzkumu Vysoké školy Karlovy Vary – konaný dne 11. prosince. 2012 od 10.00 hod. v aule VŠKV, Karlovy Vary

Bezpečná Evropa 2012 – konference s mezinárodní účastí (v pořadí pátá vědecká konference, kterou pořádala VŠKV a Ústav pro prevenci negativních jevů ve společnosti )

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet „Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien – konference s mezinárodní účastí, kterou pořádala Katolícka univerzita v Ružomberku, Państwowa Wyśsza szkoła zawodowa w Chełmie, Poland a Vysoká škola Karlovy Vary ve dnech 22. – 23. března 2012 v Popradě.

Den vědy a výzkumu Vysoké školy Karlovy Vary – konaný dne 7. prosince 2011 od 10.00 hod. v aule VŠKV, Karlovy Vary

Bezpečná Evropa 2011 – v pořadí již čtvrtá vědecká konference s mezinárodní účastí pořádaná VŠKV a Ústavem pro prevenci negativních jevů ve společnosti

Bezpečná Evropa 2010 – třetí konference s mezinárodní účastí, kterou pořádala VŠKV ve spolupráci s dalšími institucemi

Bezpečná Evropa 2009 – konference s mezinárodní účastí (v pořadí již druhá vědecká konference, kterou pořádala VŠKV a Ústav pro prevenci negativních jevů ve společnosti ) (foto)

Bezpečná Evropa 2008 – konference s mezinárodní účastí ( Jedna z nejvýznamnějších akcí VŠKV v novém akademickém roce 2008/2009 )

Bezpečná Európa 2007 – konference s mezinárodní účastí ( spoluorgaizátor a garant stěžejních částí konference Ústav pro prevenci negativních jevů ve společnosti VŠKV )

Digital Forensic Forum Prague 2007 – mezinárodní konference ( spoluorganizátor a garant dvou sekcí Ústav kriminalistiky a forenzních věd VŠKV )