Bakalářské práce absolventů k vyzvednutí

By | 28.6.2017

Upozorňujeme všechny ročníky absolventů, kteří ukončili studium nejpozději v roce 2012, a kteří si nevyzvedli druhý výtisk své bakalářské práce (tzv. „kroužkovou vazbu“), že budou tyto práce po předchozí domluvě k vyzvednutí prostřednictvím knihovny VŠKV, u Bc. Barbory Ančincové, tel.: +420 353 301 019, email: knihovna@vskv.cz a to nejpozději do 15. 7. 2014. Po tomto termínu přistoupí VŠKV k jejich skartaci.