Udělení diplomu za 1.místo v mezinárodním kole soutěže SVOČ

By | 27.6.2017

Dne 29. 5. 2012 se uskutečnilo mezinárodní kolo soutěže SVOČ, které tentokrát probíhalo na Fakultě práva Paneuropské vysoké školy v Bratislavě. Naše škola zde dosáhla výborných výsledků, když RNDr. Jiří Matějka, student 1. ročníku kombinovaného studia VŠKV se ve velké konkurenci studentů, zejména Mgr. studijního programu, umístil na prvním místě a skvěle tak reprezentoval naši školu. K dosaženému výsledku RNDr. Jiřímu Matějkovi blahopřejeme.

Toto jeho vynikající umístění může být inspirací a motivací i pro ostatní studenty naši VŠKV, kteří se hodlají zabývat studentskou vědeckou a odbornou činností na jednotlivých katedrách a ústavech VŠKV.