Potvrzení znalecké činnosti Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín

By | 27.6.2017

Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín VŠKV byl dopisem Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.5.2012 potvrzen jako ústav oprávněný poskytovat znaleckou činnost v oborech doprava, ekonomika, kriminalistika, písmoznalectví, psychologie a sociální vědy.