Křest publikace Nový občanský zákoník

By | 27.6.2017

Ve středu, dne 14. 10. 2015 se v aule Vysoké školy Karlovy Vary konal slavnostní křest knihy Nový občanský zákoník, na kterém se podílel kolektiv autorů z vysoké školy pod vedením JUDr. Václava Bednáře, Ph.D., pedagoga VŠKV a který byl členem rekodifikační komise k NOZ při ministerstvu spravedlnosti.

Tato publikace byla výstupem projektu EU „NOZ“, který byl určen pro odborníky – zejména advokáty, advokátní koncipienty, notáře, soudce a soudní čekatele, asistenty soudců a podnikové právníky. Křest se konal za účasti hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Martina Havla a rektorky Ing. Dany Roubínkové, Ph.D., kteří jsou kmotry této odborné publikace. Vysoká škola Karlovy Vary je jedinou vysokou školou ze soukromých, veřejných i státních, která má sídlo v Karlovarském kraji a jedinou specializovanou soukromou vysokou školou akreditovanou ministerstvem školství v právních oborech.