Akademičtí funkcionáři

Rektor

prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. dr. h. c. mult.

Prorektor pro studium a řízení

Ing. Dana Roubínková, Ph.D.

Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy

doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

Prorektor pro vědu a výzkum

prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Prorektor pro strategii a řízení

prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

Kvestor

Ing. Vít Fiala

Ředitel Ústavu celoživotního vzdělávání – pověřený řízením

Ing. Helena Šuchmanová

Ředitel ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín

doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.

Ředitel Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti

doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

Zástupce ředitele Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti

JUDr. Petr Ibl, PhD.

Vedoucí katedry teorie práva a právní historie

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc.

Vedoucí katedry ústavního a mezinárodního práva

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA

Vedoucí katedry soukromého práva

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Vedoucí katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín

prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. dr. h. c. mult.

Vedoucí katedry správního práva a veřejné správy

doc. JUDr. Antonín Filák, CSc.

Vedoucí katedry ekonomie

Ing. Dana Roubínková, Ph.D.

Vedoucí katedry cizích jazyků

PhDr. Ingrid Vichnarová